Styrelsen

Information om transaktioner i värdepapper utgivna av Eolus genomförda av personer i ledande ställning i bolaget och deras närstående går att finna via Finansinspektionens webbplats.

Bodil Rosvall Jönsson

Född: 1970.
Invald: 2017
Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom Ekonomihögskolan Lunds universitet. Senior Advisor Hypergene samt Navet och ledamot kontorsstyrelsen Handelsbanken Malmö-Triangeln. VD Business Region Skåne/Näringslivsdirektör Region Skåne 2012-2016, VD Minc 2006-2012 samt befattningar inom E.on 1996-2006.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
VD och styrelseledamot BRJ Management AB.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 4 000

Bodil Rosvall Jönsson

Fredrik Daveby

Styrelseledamot

Född: 1962
Invald: 2009
Utbildning och erfarenhet:
Agronom. VD för Motormännens Riksförbund sedan 2014. VD för Länsförsäkring Kronoberg 2002-2014. Flertalet styrelseuppdrag inom Länsförsäkringsgruppen däribland styrelseledamot i Länsförsäkringar AB 2010-2014. Medlemschef Södra Skogsägarna 1997-2002 samt dessförinnan befattningar inom Regeringskansliet och LRF.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande och VD för Motormännens Testcenter AB. Styrelseordförande i Motormännens Försäkringsförmedling AB. VD för Motormännens Riksförbund.

Aktieinnehav i Eolus 
A-aktier: 0
B-aktier: 10 000

Fredrik Daveby

Hans Johansson

Född: 1965.
Invald: 2016
Utbildning och erfarenhet:
Lång erfarenhet inom svensk bygghandel genom uppdrag i inköpsbolaget Woody Bygghandel AB med 50 medlemsföretag samt i verksamheten i familjeföretaget Borgunda Bygghandel där han är VD.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
VD och styrelseordförande i Borgunda Bygghandel AB samt VD eller ledamot i tillhörande dotterbolag, Borgunda Exteras Ett AB, Borgunda Exteras Två AB, Borgunda Exteras Tre AB, Borgunda Exteras Fyra AB samt Borgunda Exteras Fem AB. Styrelseordförande i Borgunda Tributo AB och Borgunda Uterque AB. Styrelseledamot i Woody Bygghandel AB och Borgunda Gård AB. Bolagsman i Borgunda Fastighet Handelsbolag.

Aktieinnehav:
A-aktier: 169 520
B-aktier: 58 455

Hans Johansson

Hans Linnarson

Född: 1952.
Invald: 2017
Utbildning och erfarenhet:
Elektronikingenjör och fil kand. Erfarenhet från ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Hörberg Petersson Tronic AB, Scandbio AB samt Skeppshults Press och Svets Aktiebolag. Styrelseledamot i Inission AB, LWW Group AB, Nordiska Plast AB, Plastinject Aktiebolag samt Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag.

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 500

Hans Linnarson

Hans-Göran Stennert

Styrelseordförande

Född: 1954
Invald: 2008, ordförande sedan 2009.
Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom med lång erfarenhet från anställning och uppdrag inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV som är IKEA-gruppens ägarbolag mellan 1993-2007, varav de sista nio åren som styrelseordförande.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i Entreprenörinvest Sverige AB. Styrelseledamot i Cuptronic Technology AB och Winplantan AB.

Aktieinnehav i Eolus:
A-aktier: 380 100, varav 378 000 innehas genom kapitalförsäkring.
B-aktier: 518 984, varav 516 984 innehas genom kapitalförsäkring.

Hans-Göran Stennert

Sigrun Hjelmqvist

Styrelseledamot

Född: 1956
Invald: 2011
Utbildning och erfarenhet:
Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Executive Partner Facesso AB. Verksam inom Ericsson-koncernen mellan 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 investment manager på BrainHeart Capital.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande i Facesso AB. Styrelseledamot i Addnode group AB (publ), Clavister Holding AB, Edgeware AB, Ragn-Sellsföretagen AB och IGOT AB.

Aktieinnehav i Eolus 
A-aktier: 0
B-aktier: 1 000

Sigrun Hjelmqvist