Styrelsen

Information om transaktioner i värdepapper utgivna av Eolus genomförda av personer i ledande ställning i bolaget och deras närstående går att finna via Finansinspektionens webbplats.

Bodil Rosvall Jönsson

Född: 1970.
Invald: 2017

 

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Ekonomihögskolan Lund och Senior Advisor till Navet. Tidigare VD Business Region Skåne och Näringslivschef Region Skåne, VD MINC 2006-2012 samt befattningar inom E.on 1996-2006.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

 

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):

BRJ Management AB.

 

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 4 000

Bodil Rosvall Jönsson

Fredrik Daveby

Styrelseledamot

Född: 1962
Invald: 2009
Utbildning och erfarenhet: Agronom och VD för Motormännens Riksförbund. Tidigare VD för Länsförsäkring Kronoberg samt haft befattningar inom Södra, Regeringskansliet och LRF.

 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

 

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseordförande och VD för Motormännens Testcenter AB. Styrelseordförande i Motormännens Försäkringsförmedling AB. VD för Motormännens Riksförbund.

 

Aktieinnehav i Eolus 
A-aktier: 0
B-aktier: 10 000

Fredrik Daveby

Hans Johansson

Född: 1965.
Invald: 2016

 

Utbildning och erfarenhet: Lång erfarenhet inom svensk bygghandel genom uppdrag i inköpsbolaget Woody Bygghandel AB med 50 medlemsföretag samt i verksamheten i familjeföretaget Borgunda Bygghandel där han är VD.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

 

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):

VD och styrelseledamot i Borgunda Bygghandel AB och VD eller ledamot i tillhörande dotterbolag. Styrelseledamot i Woody Bygghandel AB, Borgunda Gård AB samt Borgunda Fastighet Handelsbolag.

 

Aktieinnehav:
A-aktier: 169 520
B-aktier: 58 455

Hans Johansson

Hans Linnarson

Född: 1952.
Invald: 2017

 

Utbildning och erfarenhet: Elektronikingenjör och fil kand. Erfarenhet från ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

 

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):

Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Styrelseordförande i HP Tronic AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Plastinject AB och Nordiska Plast AB.

 

Aktieinnehav:
A-aktier: 0
B-aktier: 2 500

Hans Linnarson

Hans-Göran Stennert

Styrelseordförande

Född: 1954
Invald: 2008, ordförande sedan 2009.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom med lång erfarenhet från anställning och uppdrag inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV som är IKEA-gruppens ägarbolag mellan 1993-2007, varav de sista nio åren som styrelseordförande.

 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till större aktieägare.


Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):
Styrelseledamot i Cuptronic Technology AB och Winplantan AB.

 

Aktieinnehav i Eolus:
A-aktier: 380 100, varav 378 000 innehas genom kapitalförsäkring.
B-aktier: 518 984, varav 516 984 innehas genom kapitalförsäkring.

Hans-Göran Stennert

Sigrun Hjelmqvist

Styrelseledamot

Född: 1956
Invald: 2011
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Executive Partner Facesson AB. Verksam inom Ericsson-koncernen mellan 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 investment manager på BrainHeart Capital.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

 

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):

Styrelseordförande i Addnode group AB (publ), ALMI Invest Stockholm AB, Fouriertransform AB och ALMI Invest Östra Mellansverige AB. Styrelseledamot i Facesso AB, Nordic Iron Ore AB, Ragn-Sellsföretagen AB, Danmarks Tekniske Universitet och IGOT AB.

 

Aktieinnehav i Eolus 
A-aktier: 0
B-aktier: 1 000

Sigrun Hjelmqvist