Ledning

Information om transaktioner i värdepapper utgivna av Eolus genomförda av personer i ledande ställning i bolaget och deras närstående går att finna via Finansinspektionens webbplats.

Catharina Persson

CFO

Född: 1975
Anställd sedan 2013. Civilekonom och tidigare finanschef på ACAP Invest AB (publ). 

 

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i SD Förvaltning i Malmö AB.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 0
B-aktier: 2 068

Catharina Persson

Karl Olsson

Bolagsjurist

Född: 1963
Anställd sedan 2011. Juristexamen. Har tidigare varit verksam som advokat vid Setterwalls och Linklaters advokatbyrå samt varit bolagsjurist på Vattenfall AB:s koncernstab. Har även varit anställd och ingått i ledningsgruppen i Awapatent AB och drev innan han kom till Eolus egen verksamhet i Terrier Law AB.

 

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och VD i Terrier Law AB. Styrelseledamot i Skogskovall AB och Rockneby Vind AB. Särskild delgivningsmottagare för Snickaregatan Holding AB.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 0
B-aktier: 4 685

Karl Olsson

Marcus Landelin

Vice VD och Operativ chef

Född: 1978
Anställd sedan 2015. Juristexamen och civilekonom. Kom till Eolus från E.ON där han bland annat varit chef för affärs- och projektutveckling av landbaserad vindkraft i norra Europa och även jobbat med havsbaserad vindkraft. Har även arbetat med export- och handelsfrågor inom Svenska Exportrådet i Östeuropa samt drivit egna verksamheter inom handel och bygg.  

 

Övriga uppdrag: 
Inga.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 0
B-aktier: 0

Marcus Landelin

Per Witalisson

VD

Född: 1971 
Anställd sedan 2006 och VD sedan augusti 2012. Civilekonom. Har tidigare varit verksam som revisor vid Ernst & Young under 1996-2006, varav som auktoriserad revisor under 2003-2006.

 

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Rockneby Vind AB, styrelseledamot i Eslövs Vind AB, Gärdslösa Drift AB, Isgrannatorp Drift AB, Dalboslättens Vind AB och Triventus AB.

 

Aktieinnehav
A-aktier: 12 700
B-aktier: 50 157

Per Witalisson