Vilseberga

Projekt Vilseberga är beläget cirka 7,5 km sydväst om Vadstena i Östergötland. Landskapet kan beskrivas som ett öppet och vidsträckt landskapsrum, präglat av storskaligt jordbruk. Närheten till Vättern i väster, och Tåkern i söder, talar för en mycket god vindtillgång och vindkvalitet, då sjöarna även ligger i förhärskande vindriktningar. Bygglovsansökan/miljöanmälan lämnades in i november 2010 och vann laga kraft i september 2015. Vindparken är såld i andelar med stort lokalt ägande. Endast två sextondelar av totalt 32 ägs av privatpersoner eller företag utanför Vadstenas kommungränser. När vindparken är uppförd kommer den att avyttras till ett gemensamt driftbolag för ägarna och Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av anläggningen för kundernas räkning.


Tidplan

Februari 2017 – juli 2017: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser och elnät samt färdigställande av fundament.
Augusti 2017: Montage av vindkraftverk.
Augusti 2017 - september 2017: Uppstart och provdrift.
September 2017: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Vilseberga

Kommun: Vadstena

Antal verk: 2 st Vestas V100 – 2,2 MW, 95 m navhöjd

Installerad effekt: 4,4 MW

Beräknad produktion: Cirka 14,8 GWh/år

Thomas Andersson

Byggchef

E-post
thomas.andersson@eolusvind.com

Telefon
010-199 88 56

Thomas Andersson