Sötterfällan

Området för vindparken är beläget i Jönköpings kommun (elområde 3) omkring 14 km väster om huvudorten Jönköping. Vindkraftverken kommer att placeras mellan 265 - 305 meter över havet på en skogsbeklädd höjd där den omkringliggande terrängen är betydligt lägre. Till öster finns Vättern belägen på en betydligt lägre nivå än vindparken. Projektet påbörjades av Svenska Vindbolaget AB som år 2011 köptes av Eolus. Tillståndsansökan lämnades in år 2012. Miljötillståndet vann laga kraft 2016-04-01.

Parken är såld (december 2017) till KGAL som kommer att överta anläggningen nyckelfärdig när den är färdigställd vilket beräknas ske augusti 2019. Eolus kommer att ansvar för drift och förvaltning av anläggningen åt KGAL när den är färdigställd. Under räkenskapsåret 2016/2017 etablerade Eolus vindpark Gunillaberg i nära anslutning till Sötterfällan.


Tidplan

Mars 2018 – Mars 2019: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser, internt elnät samt fundament.
Maj 2019 - Juni 2019: Montage av vindkraftverk.
Juli  2019 – Augusti 2019: Uppstart och provdrift.
September 2019: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Sötterfällan

Kommun: Jönköping

Antal verk: 10 st Vestas V136 – 3,6 MW, 122 m navhöjd

Installerad effekt: 36,0 MW

Thomas Andersson

Byggchef

E-post
thomas.andersson@eolusvind.com

Telefon
0761-45 16 30

Thomas Andersson