Kråktorpet

Området för vindparken är beläget i Sundsvalls kommun (elområde 2) omkring 50 km väster om Sundsvall/Timrå. Vindkraftverken kommer att placeras mellan 400 – 450 meter över havet i skogsområden med goda vindtillgångar och relativt få kringboende. Projektet påbörjades av Svenska Vindbolaget AB som köptes av Eolus 2011. Tillståndsansökan lämnades in år 2011. Miljötillståndet vann laga kraft 2016-03-31.

Parken är såld (december 2017) till Aquila Capital som kommer att överta anläggningen när den är färdigställd vilket beräknas vara i oktober 2019. Aquila kommer att bidra med finansiering under byggnationen och Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av anläggningen åt Aquila när den är färdigställd.


Tidplan

Februari 2018 – mars 2019: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser, internt elnät samt fundament.
April 2019 - juni 2019: Montage av vindkraftverk.
Maj 2019 – juli 2019: Uppstart och provdrift.
Oktober 2019: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Kråktorpet

Kommun: Sundsvall

Antal verk: 43 st Vestas V136 – 3,8 MW, 112 m navhöjd

Installerad effekt: 163,4 MW

Thomas Andersson

Byggchef

E-post
thomas.andersson@eolusvind.com

Telefon
0761-45 16 30

Thomas Andersson