Anneberg

Området för vindparken är beläget i Tidaholms kommun cirka 15 km öster om Falköping. Vindkraftverken kommer att placeras cirka 250 meter över havet i ett höglänt jordbrukslandskap som sedan tidigare har många vindkraftverk. Tillståndsansökan lämnades in år 2007. Miljötillståndet vann laga kraft 2009-01-15 och har förlängts två gånger. Ursprungstillståndet tillåter sex vindkraftverk men efter optimering av projektet kommer tre stycken att byggas.

Parken är såld (december 2017) till KGAL som kommer att överta anläggningen nyckelfärdig när den är färdigställd vilket beräknas ske i november 2018. Eolus kommer att ansvar för drift och förvaltning av anläggningen åt KGAL när den är färdigställd.


Tidplan

Mars 2018 – Augusti 2018: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser, internt elnät samt fundament.
September 2018: Montage av vindkraftverk.
Oktober 2018: Uppstart och provdrift.
November 2018: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Anneberg

Kommun: Tidaholm

Antal verk: 3 st Vestas V136 – 3,6 MW, 105 m navhöjd

Installerad effekt: 10,8 MW

Thomas Andersson

Byggchef

E-post
thomas.andersson@eolusvind.com

Telefon
0761-45 16 30

Thomas Andersson