Sundsvallsklustret

Grunden för realisationen av Eolus projekt i Sundsvalls kommun (elområde 2 i Sverige) står att finna i det elhandelsavtal som tecknades med Google i december 2015 gällande vindpark Jenåsen. Avtalet, som är det andra mellan Google och Eolus, innebär att Google under en tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen som omfattar 23 vindkraftverk med en effekt om cirka 79 MW. Under räkenskapsåret 2016/2017 tecknade Eolus avtal om att sälja vindparken till Munich Re som kommer att tillträda anläggningen när den är färdigställd under sommaren 2018. Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av parken åt kunden.

Genom det avtal om elnätsanslutning som Eolus tecknade med E.ON Elnät för Jenåsen installeras även ytterligare överföringskapacitet genom bland annat byggnation av en ny stamnätsstation i Nysäter. Detta möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt i området, både sådana som utvecklas av Eolus och sådana som utvecklas av andra aktörer.

För Eolus möjliggörs byggnation av de prioriterade och fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet (155–181 MW) och Nylandsbergen (65–76 MW). Beräknad årsproduktion för Kråktorpet är 550–590 GWh och för Nylandsbergen 230–250 GWh. Projekten är belägna i skogsområden med relativt få kringboende och på en höjd av mellan 300–450 meter över havet med goda vindtillgångar. För både Kråktorpet och Nylandsbergen pågår en process med upphandling av vindkraftverk parallellt med den pågående försäljningsprocessen.

*Bilderna ovan visar byggnation av vindpark Jenåsen.