Sötterfällan

Sötterfällan i Jönköpings kommun (elområde 3 i Sverige) är fullt tillståndsgivet och omfattar 35-40 MW med en beräknad årsproduktion på 125–135 GWh. Under räkenskapsåret 2016/2017 etablerade Eolus vindpark Gunillaberg i nära anslutning till Sötterfällan.

*Bilden ovan är ett fotomontage från Sötterfällan.