Upplåt din mark till produktion av förnybar el

Eolus letar löpande efter lämpliga platser som kan vara med och bidra till förnybar elproduktion från vind och sol. Kanske har du eller ditt företag mark och fastigheter som ni är intresserade av att arrendera ut för förnybar energiproduktion? Välkommen att kontakta oss på Eolus för en första bedömning av din fastighet eller dina fastigheter. 

Det är en rad faktorer som påverkar möjligheterna att påbörja ett vindkraft- eller solkraftprojekt på en viss plats. Det handlar bland annat om att det måste finnas möjlighet att samsas med andra samhällsintressen såsom bostäder, djur- och naturliv samt Försvarsmaktens intressen. Det måste också finnas möjlighet till en rimlig elnätsanslutning och sist men inte minst om vind- eller solläget. Den som väljer att arrendera ut sin mark för produktion av förnybar el behöver själv inte investera i anläggningarna. Det arrende som utgår baseras vanligtvis på en procentsats av anläggningarnas intäkter.

Så här bedömer vi möjligheterna

När en intresseanmälan för att arrendera ut mark för produktion av förnybar el inkommer till Eolus gör vi en första genomgång av fastigheten/fastigheterna utifrån ett kartmaterial som visar potentiella motstående samhällsintressen samt resultatet av vind- och solkarteringar. För att kunna värdera platsen och dess potential för förnybar elproduktion är det viktigt med så mycket information som möjligt. Bland annat är det nödvändigt att uppge fastighetsbeteckningar. Efter att Eolus gått igenom underlaget återkommer vi med besked om huruvida din mark kan vara intressant för en potentiell etablering.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i och skicka in uppgifterna om din fastighet via formuläret. Har du möjlighet att också skicka med en karta över fastigheten/fastigheterna är det välkommet.