Vindkraftspark i solnedgång

Tjärnäs

Projektinformation

Eolus etablerar just nu vindkraftsparken Tjärnäs i Hedemora kommun på gränsen till Hofors kommun. Parken består av 4 stycken vindkraftverk från Siemens-Gamesa. Vindkraftverken har en total höjd om cirka 200 m och en rotordiameter om 170m. Den uppskattade produktionen från parken uppgår till cirka 67 GWh, vilket kan försörja 13 400 villor med hushållsel under ett år.  Projektet förvärvades under juni 2021 från RWE. Marken i projektområdet ägs av Svea Skog samt privata markägare.

 

Under 2022 genomför byggentreprenören Kanonaden arbeten med avverkning samt  byggnation av vägar, kranplatser och fundament. Under sommaren 2023 kommer Siemens-Gamesa att installera vindkraftverken och vindkraftsparken beräknas att tas i drift under slutet av 2023.

Vindpeng

När vindkraftsparken är driftsatt kommer du att kunna ansöka om tilldelning av vindpeng. Vi tar emot ansökningar från och med våren 2024.  Läs mer om vindpeng genom att klicka här.

Karta över området

Kontaktuppgifter

Fredrik Martell

Projektledare