Vindkraftspark i solnedgång

Skallberget/Utterberget

Projektinformation

Eolus etablerar just nu vindkraftsparken Skallberget/Utterberget i Avesta kommun. Vindkraftsparken är belägen nordost om Horndal och öster om sjön Rossen. Vindkraftverken är från från Siemens-Gamesa och har en total höjd om cirka 200 m med en rotordiameter om 170m. Den uppskattade årliga produktionen från parken uppgår till cirka 205 GWh, vilket kan försörja 41 000 villor med hushållsel.  Projektet förvärvades av Eolus under juni 2021 från RWE. Marken i projektområdet ägs av Svea Skog.

 

Under 2022 genomför byggentreprenören Kanonaden arbeten med avverkning samt  byggnation av vägar, kranplatser och fundament. Under sommaren 2023 kommer Siemens-Gamesa att installera vindkraftverken och vindkraftsparken beräknas att tas i drift under slutet av 2023.

Vindpeng

När vindkraftsparken är driftsatt kommer du att kunna ansöka om tilldelning av vindpeng. Vi tar emot ansökningar från och med våren 2024.  Läs mer om vindpeng genom att klicka här.

Karta över området

Kontaktuppgifter

Fredrik Martell

Projektledare