Vindkraftspark i solnedgång

Rosenskog

Projektinformation

Eolus etablerar just nu Rosenskog vindkraftspark i Falköpings kommun, sydost om Floby. Vindkraftsparken består av 3 stycken verk från Siemens-Gamesa. Vindkraftverken har en totalhöjd på cirka 200 m och en rotordiameter om 170m. Den uppskattade produktionen från parken uppgår till cirka 55 GWh, vilket kan försörja 11 000 villor med hushållsel årligen.

 

Under 2022 genomfördes arbeten med avverkning samt byggnation av vägar, kranplatser, fundament och internt elnät. Under våren och sommaren 2023 installerade Siemens-Gamesa vindkraftverken och parken beräknas att tas i drift under slutet av 2023.

Karta över området

Kontaktuppgifter

Fredrik Martell

Projektledare