Vindkraftverk i solnedgång

Styggtjärnsberget

Lämna synpunkter på projekt Styggtjärnsberget

Vi är angelägna om att få in synpunkter och ta del av lokal kunskap om området, vilket blir underlag i det fortsatta arbetet. Synpunkter som inkommer under samrådstiden kommer att beaktas och sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken kommer att biläggas tillståndsansökan då den lämnas intill länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

 

 

Vi önskar ta emot dina synpunkter senast den 20 januari 2023. Vi tar helst emot dem skriftligt via formuläret nedan. Det går även bra att skicka in via e-post till samrad.styggtjarnsberget@eolusvind.com eller att skicka brev till adressen nedan. 

Kontaktuppgifter

Postadress:
Eolus Vind AB
Ref: Samråd Styggtjärnsberget

Torsgatan 5A

411 04 Göteborg