Projektportfölj

Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.

I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare. Precis som Eolus kan förvärva projekträttigheter av andra kan bolaget också sälja projekträttigheter om det anses vara lämpligt ur ett affärsperspektiv. Eolus kan också samarbeta med andra bolag om projektutveckling.

För närvarande arbetar Eolus med landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft och lagring med batterier. Den största delen av portföljen gällande vindkraft återfinns i Sverige medan sol och lagring till största delen för närvarande återfinns i USA. 

Projektportfölj i MW per teknik 31 mars 2023

7 220

Landbaserad vind

10 000

Havsbaserad vind

4 714

Solkraft

2 543

Lagring

24 477

Totalt

Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 31 mars 2023

FasSverigeFinlandLettlandEstlandPolenUSASpanienTotalt
Etablering394394
Sen utveckling58012516089701 843
Tidig utveckling11 0013 5602901761 4674 99675022 240
Totalt119753 6854501761 4755 96675024 477