Projektportfölj

Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.

I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare. Precis som Eolus kan förvärva projekträttigheter av andra kan bolaget också sälja projekträttigheter om det anses vara lämpligt ur ett affärsperspektiv. Eolus kan också samarbeta med andra bolag om projektutveckling.

För närvarande arbetar Eolus med landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft och lagring med batterier. Den största delen av portföljen gällande vindkraft återfinns i Sverige medan sol och lagring till största delen för närvarande återfinns i USA. 

Projektportfölj i MW per teknik 30 juni 2023

7 905

Landbaserad vind

10 000

Havsbaserad vind

4 998

Solkraft

2 543

Lagring

25 446

Totalt

Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 30 juni 2023

FasSverigeFinlandLettlandEstlandPolenUSASpanienTotalt
Etablering394120514
Sen utveckling62912515887501 670
Tidig utveckling11 2174 1705301761 6984 72175023 262
Totalt12 2404 2956881761 7065 59175025 446