Projektportfölj

Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.

I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare. Precis som Eolus kan förvärva projekträttigheter av andra kan bolaget också sälja projekträttigheter om det anses vara lämpligt ur ett affärsperspektiv. Eolus kan också samarbeta med andra bolag om projektutveckling.

För närvarande arbetar Eolus med landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft och lagring med batterier. Den största delen av portföljen gällande vindkraft återfinns i Sverige medan sol och lagring till största delen för närvarande återfinns i USA. 

Projektportfölj i MW per teknik 31 december 2022

7 776

Landbaserad vind

8 000

Havsbaserad vind

3 991

Solkraft

2 113

Lagring

21 880

Totalt

Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 31 december 2022

FasSverigeNorgeFinlandLettlandEstlandPolenUSATotalt
Etablering394400794
Sen utveckling536125160089701 799
Tidig utveckling8 6324503 5253301761 1435 03119 287
Totalt9 5628503 6504901761 1516 00121 880