Projektportfölj

Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.

I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare. Precis som Eolus kan förvärva projekträttigheter av andra kan bolaget också sälja projekträttigheter om det anses vara lämpligt ur ett affärsperspektiv. Eolus kan också samarbeta med andra bolag om projektutveckling.

För närvarande arbetar Eolus med landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft och lagring med batterier. Den största delen av portföljen gällande vindkraft återfinns i Sverige medan sol och lagring till största delen för närvarande återfinns i USA. 

Projektportfölj i MW per teknik 31 december 2021

6 709

Landbaserad vind

2 500

Havsbaserad vind

2 526

Solkraft

2 088

Lagring

13 823

Totalt

Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 31 december 2021

FasSverigeNorgeFinlandLettlandEstlandPolenUSATotalt
Etablering337400737
Sen utveckling40912517209701 676
Tidig utveckling6 016450213881762124 13611 410
Total6 7628501465711762125 10613 823