Projektportfölj

Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.

I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare. Precis som Eolus kan förvärva projekträttigheter av andra kan bolaget också sälja projekträttigheter om det anses vara lämpligt ur ett affärsperspektiv. Eolus kan också samarbeta med andra bolag om projektutveckling.

För närvarande arbetar Eolus med landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft och lagring med batterier. Den största delen av portföljen gällande vindkraft återfinns i Sverige medan sol och lagring till största delen för närvarande återfinns i USA. 

Projektportfölj i MW per teknik 30 september 2022

7 415

Landbaserad vind

4 500

Havsbaserad vind

3 760

Solkraft

2 168

Lagring

17 843

Totalt

Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 30 september 2022

FasSverigeNorgeFinlandLettlandEstlandPolenUSATotalt
Etablering386400786
Sen utveckling436125172089501 691
Tidig utveckling8 547450253191769234 92615 366
Total9 3698501504911769315 87617 843