Projektportfölj

Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.

I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare. Precis som Eolus kan förvärva projekträttigheter av andra kan bolaget också sälja projekträttigheter om det anses vara lämpligt ur ett affärsperspektiv. Eolus kan också samarbeta med andra bolag om projektutveckling.

För närvarande arbetar Eolus med landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft och lagring med batterier. Den största delen av portföljen gällande vindkraft återfinns i Sverige medan sol och lagring till största delen för närvarande återfinns i USA. 

Projektportfölj i MW per teknik 31 mars 2022

7 595

Landbaserad vind

3 500

Havsbaserad vind

2 741

Solkraft

2 068

Lagring

15 904

Totalt

Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 31 mars 2022

FasSverigeNorgeFinlandLettlandEstlandPolenUSATotalt
Etablering386400786
Sen utveckling36112517209501 608
Tidig utveckling7 187450423991762974 95913 510
Total7 9348501675711762975 90915 904