Vindkraftverk till havs

Samråd Najaderna

Samrådsprocessen är inledd

Vi är angelägna om att få in synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för den fortsatta utredningen av förutsättningarna för projektet. Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

 

Syftet med samrådet är att vi ska informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Även berörda myndigheter, lokala föreningar och organisationer blir inbjudna till samrådet. För att nå en bredare allmänhet kommer information om samrådet även att annonseras i lokala tidningar. Syftet med samrådet är att vi ska informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Även berörda myndigheter, lokala föreningar och organisationer blir inbjudna till samrådet. För att nå en bredare allmänhet kommer information om samrådet även att annonseras i lokala tidningar. Efter samrådet kommer processen att fortsättas, först genom upprättande av till ansökan hörande miljökonsekvensbeskrivning och andra erforderliga handlingar. Samrådet pågår till den 1 september 2022 .

Ta del av samrådsunderlaget

Lämna synpunkter

Vi ser helst att du lämnar dina synpunkter via formuläret härunder, alternativt per e-post eller brev till adresserna längre ned på sidan. Vi önskar ta emot dina synpunkter senast den 1 september 2022

Om du önskar få samrådsunderlaget skickat till dig med post kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

E-post:najaderna@eolusvind.com

Postadress:

 

 

Eolus Vind AB
Ref: Samråd Najaderna
Carlsgatan 12A
211 20 Malmö

Kontaktuppgifter

Måns Larsson

Projektledare