Vindkraftverk i solnedgång

Kesemossen

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt "Kesemossen" i Herrljunga kommun.

Projektinformation

Området som utreds är cirka 2 km² stort och beläget cirka 3 km väster om Ljung, 10 km söder om Herrljunga och drygt 10 km öster om Vårgårda i Västra Götalands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftpark med upp till fem vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 300 meter.

 

Den förväntade nettoproduktionen av el från fem vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 150 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ungefär 30 000 hushåll.

 

Samråd

Översiktskarta projektområde Kesemossen

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

 

Fastighetsägare och boende inom tre km från projektområdet har bedömts ingå i den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Inom detta område kan omgivningspåverkan så som ljud och skugga samt en visuell påverkan av landskapsbilden uppstå.

 

Framtaget samrådsunderlag och fotomontage finns att ladda ner nedan.  Vill du lämna synpunkter på projektet gör du det via formuläret nedan.

 

Ladda ned samrådsunderlaget

Bilaga Fotomontage 

Bilaga Fotomontage lågupplöst 

Samrådsportal

Vi har också utvecklat en samrådsportal som du når via länk nedan.  Samrådsportalen är en digital sammanfattning av samrådsunderlaget. I samrådsportalen kan du under vissa avsnitt zooma in och ut i kartor för att få en bättre förståelse för projektet och dess lokalisering. 

Samrådsportal

Samrådsutställningen var den 9 mars 2023

Som en del i samrådet visades en samrådsutställning den 9:e mars 2023 i Gäsene tingshus i Ljung. Här hittar du de informationsplanscher som visades på samrådsutställningen.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Eolus Vind AB
Ref: Samråd Kesemossen

Carlsgatan 12A 

211 20 Malmö