Projekt i sen utvecklings- eller försäljningsfas

Eolus framgång som utvecklare av förnybara energiprojekt är till stor del beroende av tillgång till en högkvalitativ projektportfölj som utvecklas och optimeras över tiden. Projektportföljen består vid var tid av egenutvecklade och förvärvade vind- sol- och lagringsprojekt i olika faser.

Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid. Prioritering och optimering av de viktigaste projekten i den totala projektportföljen är därför nyckelaktiviteter för Eolus.

För att öka den långsiktiga visibiliteten i våra aktiviteter gör vi nu om klassificeringen av vår projektportfölj och förtydligar vår kommunikation kring våra mest prioriterade projekt för etablering från 2022 och framåt. Avsikten är att i delårsrapporter och på Eolus hemsida redogöra för projektens framdrift och att successivt addera information kring tillkommande projekt i den takt som de når sen utvecklingsfas.

All projektutveckling sker normalt sett på Eolus egen risk och även om Eolus har väl utvecklade processer för projektutveckling, så finns det risk för att vissa av projekten inte kan komma att realiseras på grund av marknadsmässiga eller tillståndsmässiga faktorer i framtiden.

Projekt i sen utvecklings- eller försäljningsfas

ProjektLokaliseringTeknologiEffekt, MWPlanerad
driftsättning
Kommentar
StockåsbodarnaSundsvall, SverigeVind542024Den 22 mars 2022 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att tillåta projektet i sin helhet med 8 vindkraftverk samt att inte bevilja prövningstillstånd. Förberedelse för byggnation pågår och vindparken beräknas vara i drift under 2024.
FågelåsHjo, SverigeVind462024Lagakraftvunnet ändringstillstånd för sju vindkraftverk med upp till 250 meters totalhöjd.
BoarpVaggeryd, SverigeVind262025Lagakraftvunnet tillstånd för fyra verk, 200 meter totalhöjd.
DålleboUlricehamn, SverigeVind242025Lagakraftvunnet tillstånd för fyra verk, 180 meter totalhöjd.
ÖlmeKristinehamn, SverigeVind732025Lagakraftvunnet ändringstillstånd för elva vindkraftverk med upp till 200 meters totalhöjd.
VabergetSollefteå, SverigeVind542025Lagakraftvunnet miljötillstånd. Projektet är beroende av att flera andra projekt ansluts till ny stamnätsstation. Ny tillståndsprocess för optimering av projektet pågår. Som del i prövningen tillstyrkte kommunen ny ansökan i maj 2021. Tillstånd gavs i första instans i november 2021 för 250 m totalhöjd. Tillståndet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.
SiggebohyttanLindesberg, SverigeVind842028Lagakraftvunnet tillstånd för totalt 12 vindkraftverk med totalhöjd 220 m.
FageråsenMalung, SverigeVind2382027Lagakraftvunnet tillstånd för 33 vindkraftverk med högsta höjd 200 meter. Total projektkapacitet 200 MW. Projektet utvecklas i ett samarbete med Dalavind. Eolus äger 49 % i projektet.
Södra VallaÖrebro, SverigeSol302026Tillståndsgivet projekt.
PörtomNärpes, FinlandVind1252027Projekt i sen utvecklingsfas. Lagakraftvunnen delgeneralplan. Projektering för elnätsanlutning påbörjad. Projektet omfattar upp till 19 turbinpositioner med totalhöjd 205 m. .
PienavaTukums, LettlandVind1582026Miljökonsekvensbeskrivning godkänd på statlig nivå. Positivt beslut erhölls från domstolen i maj 2022. Positivt beslut på kommunal nivå erhölls i juni 2022.
Krobia & RekowoKrobia, Rekowo, PolenSol82023Förvärvat tillståndsgivet projekt med färdiga förutsättningar för nätanslutning.
Centennial FlatsArizona, USASol + lagring500 + 2502025Projektet är sålt till ett USA-baserat portföljbolag som ingår i stort, globalt riskkapitalbolag. Eolus ska leverera utvecklingstjänster fram tills driftsättning vilket planeras till 2025.
PomeSan Diego, USALagring1002024Investeringsbeslut fattat. Avtal tecknat om leverans av batterisystem. Tioårigt avtal tecknat med en kund om användningen av batterilagret. Byggstart under Q3 2023.