Vindkraftverk i solnedgång

Norrmogen

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Norrmogen” i Lindesbergs kommun. Området beläget cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg i Örebro län. Projektområdet är cirka 7,5 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 11 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter. Marken i projektområdet ägs av Sveaskog.

Karta över Norrmogen

Tillståndsprocessen

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen.

Samråd för projektet genomfördes under 2021. Nästa steg är att sammanställa alla inkomna yttrande och arbeta vidare med den fortsatta projektutvecklingen med målsättning att kunna lämna in en tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Tillståndsprocessen illustreras i figuren nedan.

Samrådet är avslutat

Samrådet med allmänheten genomfördes under november och december 2021. Framtaget samrådsunderlag finns tillgängligt här nedan. Nedan finns även en länk till vår samrådsportal där en överskådlig bild ges av projektet. Där finns till exempel interaktiva kartor, fotomontage, en inspelad presentation av projektet samt information om den samrådsutställning som hölls i Resta bygdegård i november.

 

Ladda ned samrådsunderlaget

Bilaga 1 Fotomontage

Bilaga 1 Fotomontage lågupplöst

Länk till samrådsportalen

Kontaktuppgifter

Caroline Daun

Projektledare - Vindkraft

Oscar Wiktorsson

Kommunikatör