Vindkraftspark i solnedgång

Grindtorpet

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter. Marken i projektområdet ägs till största del av Sveaskog och Växjö stift.

Karta över Grindtorpet

Nu pågår samråd

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. I december 2021 genomfördes samråd med länsstyrelse och kommun. Nu pågår samråd med närboende, övriga myndigheter, lokala föreningar, organisationer och allmänheten. Samrådet pågår fram till den 17 april 2022.

Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. Vi är angelägna om att få in alla synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Anmälan till samrådsutställning

Tack vare lättade restriktioner kopplade till Covid-19 och ett stort intresse har vi valt att bjuda in till en samrådsutställning. Med anledning av det förlängs nu samrådstiden till den 17 april.

Den 6 april är vi på plats i Klockaregården Kråksmåla, 382 74 Alsterbro, för att visa material, svara på frågor och ta in yttranden.

Om du vill besöka samrådsutställningen den 6 april anmäler du dig till något av följande tidspass:

  • Första passet: 15.00  16.30
  • Andra passet: 17.00  18.30
  • Tredje passet: 19.00  20.30

Anmäl dig till e-post: samrad.grindtorpet@eolusvind.com, alternativt på telefonnummer 073-060 77 61, senast den 4 april. Ange:

  • För- och efternamn på den/de du avser anmäla
  • Vilken av tiderna du/ni önskar besöka utställningen

Vi återkommer med bekräftelse på din anmälan.

Ta del av samrådsunderlaget

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som finns tillgängligt här nedan. Där beskrivs projektet närmare och hur det kan komma att påverka omgivningen, baserat på de kunskaper vi har idag.

 

Vi har även tagit fram en samrådsportal där besökaren kan se dynamiska kartor för att lättare få en bra uppfattning av lokaliseringen av projektet. I kartunderlaget visas bland annat fastighetsgränser för de närmaste fastigheterna samt en synbarhetsanalys för varifrån man skulle kunna se vindkraftverken.

Samrådsportal

Ladda ned samrådsunderlag

Ladda ned fotomontage

Om du önskar få samrådsunderlaget hemskickat med post kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Presentation av projekt Grindtorpet

Lämna synpunkter under samrådet

Synpunkter under samrådet lämnas via e-post till samrad.grindtorpet@eolusvind.com alternativt via brev till:

Eolus Vind AB
Att. Grindtorpet
Box 95
281 21 Hässleholm

 

Vi önskar ta emot ditt yttrande senast den 17 april 2022Yttranden som lämnats in tidigare under samrådet är noterade och behöver inte lämnas in igen.

Kontaktuppgifter

Carl Sterky

Projektledare - Vindkraft