Vindkraftverk i solnedgång

Humletorp

Fornybar by Eolus Hydro REIN undersöker möjligheten att etablera vindkraft i Humletorp i Sillebotten i Årjängs kommun.

Projektinformation

Området som utreds är cirka 4,5 km² stort och beläget den sydöstra delen av Årjängs kommun i Värmlands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftspark med upp till tolv vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 300 meter.

Den förväntade nettoproduktionen av el från tolv vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 289 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för nästan 55 000 hushåll.

 

Karta

Projektområde med exempellayout - exakt var vindkraftverken kan placeras är inte klart.

Samråd

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

Fastighetsägare, verksamma och boende inom 3 km från projektområdet har bedömts ingå i den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Inom detta område kan omgivningspåverkan så som ljud och skugga samt en visuell påverkan av landskapsbilden uppstå.

Ladda ner samrådsunderlag här

 

Samrådsutställning 7 december 2023

Som en del i samrådet visas en samrådsutställning den 7:e december 2023 i Silleruds föreningsgård Tjolitta. Vid utställningen ges det möjlighet att ställa frågor och prata med oss från Fornybar by Eolus Hydro REIN. Besökarna kan också ta del av ett antal informationsplanscher, liksom samrådsunderlaget och fotomontage. 

 

Välkommen på samrådsutställning:

Silleruds föreningsgård, Tjolitta, 7 december 

kl. 15.00–17.00

kl. 17.30–20.00

Vid dessa tillfällen finns vi från Fornybar by Eolus Hydro REIN på plats för att informera om projektet och ta emot synpunkter. Det bjuds även på fika.

 

Anmäl dig gärna!

För att underlätta planeringen ser vi gärna att du anmäler dig till det pass du vill komma på. Du anmäler dig via formuläret nedan. 

Anmäl dig till samrådsutställningen här:

Samrådstiden med möjlighet att lämna synpunkter varar fram till 31 januari 2024. Har du frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till humletorp@eolusvind.com. 

 

Efter samrådet kommer affischer och fotomontage och övrigt material som presenteras på samrådet publiceras på hemsidan.

Skicka in ditt samrådsyttrande här:

Tidsplan och process

Att planera och bygga en vindkraftspark är en lång process, och för att ett projekt ska bli verklighet krävs att de uppfyller kraven i Sveriges omfattande miljölagstiftning. Här är en översiktlig bild av hur stegen i processen ser ut:

Den ungefärliga tidplan som Fornybar by Eolus Hydro REIN arbetar efter:

  • Vinter 2023/2024 – Samråd med myndigheter och allmänhet
  • Vår/sommar 2024 – Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
  • Höst/Vinter 2024 – Tillståndsansökan med MKB skickas till prövningsmyndigheten.
  • 2028 – Byggnation kan inledas.
  • 2031 – Vindkraftparken tas i drift.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Eolus Vind AB
Ref: Samråd Humletorp

Carlsgatan 12A 

211 20 Malmö