Wellamo

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group utvecklar det flytande vindkraftsprojektet Wellamo. Projektområdet ligger i Bottniska viken utanför den finska regionen Satakunta, cirka 90 km från kusten.

Projektinformation

Undersökningsområdet för vindkraftparken Wellamo Offshore är ca. 1000 km2. Inom detta område planerar Eolus att installera cirka 100 vindkraftverk med en total höjd på maximalt 360 m. Den totala kapaciteten blir 2 000 MW, vilket årligen innebär ett tillskott på cirka 8  till 9 TWh förnybar el till det finska elnätet.

 

I framtiden beräknas elförbrukningen öka i takt med att trafik, värme och industri elektrifieras. Flera betydande och energikrävande industriaktiviteter finns i Satakunta. Till exempel ett internationellt viktigt teknologisk metallproduktions- och vidareförädlingskluster.

 

Läs mer om projektet på vår samarbetssida:

https://www.seasapphire.com

 

För frågor kring projektet kontakta:

Anu Vaahtera

Project manager