Vindkraftverk till havs

Avgränsningssamråd Sjollen

Avgränsningssamråd

Avgränsningssamråd för den planerade vindkraftsparken genomfördes under sommaren 2021.  Här kan du ta del av samrådsunderlaget.

 

Alla inkomna synpunkter kommer sammanställas i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

För frågor kring projektet kontakta:

Daniel Bergvall

Projektledare Offshore