Vindkraftverk till havs.

Samråd Helkules och Skidbladner

SeaSapphire, som består av svenska Eolus och irländska Simply Blue Group, planerar för två vindkraftparker utanför Gotlands kust. Här finns möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Projektinformation

SeaSapphire powered by Simply Blue Group och Eolus (Sea Sapphire) undersöker möjligheten att etablera två havsbaserade flytande vindkraftsparker i Östersjön i Sveriges ekonomiska zon utanför Gotland.

 

SeaSapphires bolag Simply Blue Energy (Skidbladner) AB och Simply Blue Energy (Herkules) AB avser söka tillstånd enligt lag om Sveriges ekonomiska zon, kontinentalsockellagen och eventuellt även Natura 2000-tillstånd.

 

Planerade vindkraftsparker

Skidbladner avses omfatta upp till 111 flytande vindkraftverk, maximalt 360 meter höga, drygt två mil norr om Gotska Sandön. 

Ladda ner samrådsunderlag för Skidbladner här!

Herkules avses omfatta upp till 121 flytande vindkraftverk, maximalt 360 meter höga, cirka sex mil sydost om Gotland.  

Ladda ner samrådsunderlag för Herkules här!

 

Ta del av samrådsunderlag

 Innan tillståndsansökningarna tas fram genomför SeaSapphire avgränsningssamråd med allmänheten enligt 6 kap. miljöbalken, då det finns möjlighet att lämna synpunkter.

I samrådsunderlagen som du kan ladda ner ovan hittar du information om de planerade verksamheterna och omgivningspåverkan som kan uppstå, såsom buller, grumling och sedimentspridning, visuell påverkan, m.m. samt uppgifter om miljökonsekvensbeskrivningarnas preliminära innehåll och utformning.

Välkommen på samrådsutställningar

Vi finns på plats för att informera om projekten och ta emot synpunkter. Det bjuds även på fika.

 

Vindkraftspark Skidbladner

Tisdag 21 mars
Fårösund Träffpunkten
Kronhagsvägen 31, Fårösund 
kl. 17.00–20.00

Vindkraftspark Herkules

Onsdag 22 mars
Sjöviksgården, Storv. 28, Ljugarn
kl. 17.00–20.00

Lämna synpunkter

Under samrådstiden ges det möjlighet att lämna synpunkter i syfte att påverka arbetet med de miljökonsekvensbeskrivningar som kommer att biläggas tillståndsansökningarna. 

SeaSapphire önskar få in synpunkter via e-post: 

skidbladner@seasapphire.com

herkules@seasapphire.com 

Det går även att skicka brev till följande adress:

Sea Sapphire c/o Eolus Vind AB 
Att. Samråd Herkules/Skidbladner
Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö

OBS var noga med att ange vilken av parkerna du har synpunkter på genom att skriva namnet i adressen.

Vi önskar motta synpunkter senast den 6 april 2023.

För frågor om Herkules

Joanna Marchlewska Moberg

Projektledare Offshore

För frågor om Skidbladner

Josefin Wildstam

Projektledare Offshore