Vindkraftverk till havs

Najaderna vindkraftspark

Eolus Vind AB (Eolus) utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i södra Bottenhavet cirka 17 kilometer i och utanför Tierps kommun i Uppsala län. Den planerade vindkraftparken är belägen i det svenska territorialvattnet och svensk ekonomisk zon.

Projektinformation

Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och inom detta område planerar Eolus för 5067 vindkraftverk med en totalhöjd på max 365 m. Den installerade effekten planeras att optimeras till ca 1 000 MW, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in till det svenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Gävle kommun och Gävleborgs län som under år 2020 rapporterades till 1,6 TWh respektive 5,0 TWh.

 

Östra Mellansverige är ett område med stor energianvändning främst eftersom området är tätbebyggt men också som en följd av industrier, bland annat i Gävleborgs län. Enligt flera analyser förväntas elbehovet att öka framför allt inom transportsektorn, industrisektorn samt service- och tjänstesektorn, dessutom förväntas ett ökat elbehov till datacenter främst i Gävleborgs län. I Stockholms län förväntas elbehovet öka mest med en tillkommande elanvändning på ca 3 000 GWh/år redan fram till år 2030.

Samrådet är avslutat - hitta materialet här

Klicka här för att komma till samrådssidan där du kan ta del av samrådsmaterial.

För frågor kring projektet kontakta:

Måns Larsson

Projektledare Offshore