Havsbaserad vindkraft

Eolus planerar en vindkraftpark drygt 22 km söder om Skånes sydkust i Sveriges ekonomiska zon.

Eolus utreder förutsättningarna att etablera en vindkraftpark i södra Bottenhavet i och utanför Tierps kommun.

Eolus utreder förutsättningarna för en  vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner.

Eolus har genom Blekinge Offshore AB återstartat planerna på en vindkraftpark i Hanöbukten utanför Sölvesborgs och Karlshamns kommuners havsområden

Eolus utreder förutsättningarna att etablera en vindkraftpark i Öresund i svenskt territorialvatten.