Havsbaserad vindkraft

Eolus planerar en vindkraftpark drygt 22 km söder om Skånes sydkust i Sveriges ekonomiska zon.

Eolus utreder förutsättningarna att etablera en vindkraftpark i södra Bottenhavet i och utanför Tierps kommun.

Eolus undersöker förutsättningarna för att bygga en vindkraftspark till havs i Botniska viken utanför Satakunta, cirka 30 kilometer från kusten. Den planerade vindkraftparken ligger i Finlands ekonomiska zon.

Eolus undersöker förutsättningarna för att bygga en vindkraftspark till havs i Bottniska viken utanför Satakunta, cirka 90 kilometer från kusten. Den planerade vindkraftparken är belägen i Finlands ekonomiska zon.

Eolus har genom Blekinge Offshore AB återstartat planerna på en vindkraftpark i Hanöbukten utanför Sölvesborgs och Karlshamns kommuners havsområden

Eolus utreder förutsättningarna att etablera en vindkraftpark i Öresund i svenskt territorialvatten.

Eolus utreder förutsättningarna för en  vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner.