För media

Eolus vill ge snabb och tydlig information till marknaden, journalister och samhällsaktörer. Här hittar du pressmeddelanden, rapporter, presentationer och bilder för nedladdning.

Finanser: Bolagets finansiella information lämnas i enlighet med rådande lagstiftning och de föreskrifter som gäller för publika bolag. Finansiell information lämnas primärt i delårsrapporter, bokslutskommuniké samt årsredovisning.

Andra bolagsnyheter: Större affärshändelser och annan viktig information lämnas löpande till massmedia, kapitalmarknad, ägare och andra intressenter via pressmeddelanden. Pressmeddelanden och rapporter publiceras genom NASDAQ OMX nyhetsdistributionstjänst – Globe Newswire och sprids därmed till de flesta etablerade nyhetstjänsterna i Sverige, dagstidningar och finansinstitut.

Eolus logotyp

Ladda ner Eolus logotyp EPS

Ladda ner Eolus logotyp JPG