Vindpark Stångby slutsåld

Vindpark Stångby i Lunds kommun bestående av tre Enercon E82 2,3 MW vindkraftverk med en navhöjd om 78 meter är slutsåld. De tre verken drivs i ett gemensamt driftbolag där minsta ägarandel är en tiondel av ett verk. Är du intresserad av att investera i vindkraft erbjuder Eolus andelar och hela verk i såväl driftsatta vindparker som anläggningar som uppförs nyckelfärdiga åt kunder. Vill du veta mera om vad som för närvarande är aktuellt går det bra att kontakta någon av våra säljare. Kontaktuppgifter återfinner du på denna länk.

Vindpark Stångby

PageLines