VD Per Witalisson intervjuad hos Remium om delårsrapport för Q2

29 april 2015

Nu finns videointervju med Eolus VD Per Witalisson med anledning av presentationen av delårsrapporten för Q2 2014/2015 tillgänglig. 

Klicka här för att komma till videon samt tidigare filmer om Eolus.