Produktionsrekord i januari

6 februari 2014

Under januari månad 2014 slog många av Eolus anläggningar i södra Sverige produktionsrekord och visade den bästa månadsproduktionen sedan verken etablerades. Det gäller bland annat för verk etablerade så långt tillbaka som 1997. Installerad effekt i de verk Eolus äger helt eller delvis uppgår till cirka 65 MW och den totala produktionen i januari var 21,9 GWh. God vind och hög tillgänglighet har bidragit till en hög kapacitetsfaktor i verken i södra Sverige.