Nytt verk i Hjo kommun

30 december 2014

Vid Signesbo i Hjo kommun har Eolus uppfört ett vindkraftverk av modell Vestas V90 2,0 MW med en navhöjd om 105 meter. Verket kommer att avyttras till externa investerare efter avslutad provdrift.