Nya verk i Tanums kommun

21 oktober 2014

Eolus har tagit vindkraftsparken Mungseröd i Tanums kommun i drift. Mungseröd är den tredje av fyra parker som ingår i det avtal Eolus träffat med Google om försäljning av el under tio år som tas i drift. Parken består av åtta vindkraftverk av modell Vestas V100 2,0 MW med 95 meters navhöjd).