Idag fattade riksdagen beslut om tekniska justeringar samt en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet

21 oktober 2015

Idag fattade riksdagen beslut om tekniska justeringar samt en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet. Beslutet är positivt för möjligheterna att fortsätta utbyggnaden av förnybar elproduktion. Branschorganisationen Svensk Vindenergi har lämnat följande kommentar kring beslutet.