Första verket i Alered i drift

5 september 2014

I vindpark Alered i Falkenbergs kommun etablerar Eolus fyra Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk med en tornhöjd om 94 meter. De fyra vindkraftverken ingår tillsammans med vindparkerna Ramsnäs, Mungseröd och Skalleberg i det avtal om elköp som Eolus tecknat med Google.

Det första verket i Alered har nu tagits i drift. Detta verk är den effektmässigt största Vestasturbinen som Eolus etablerat till dags dato.

Gjutning av fundament till ett av de fyra verken.

Maskinhuset lyfts på plats.

Det första rotorbladet monteras.