Film om Eolus norska projekt Öyfjellet

13 november 2014

Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) har beviljat tillstånd för Eolus projekt Öyfjellet omfattande 330 MW. Tillståndet kommer slutligt att avgöras av Norges olje- och energidepartement (OED).