Eolus säljer vindkraftverk till Istad Vind AB och Ölandsvind AB

30 november 2013

Eolus har avyttrat vindkraftverket St Istad 5 i Borgholms kommun. Köpare till verket av modell Enercon E82 2,0 MW med en navhöjd om 78 meter som etablerades 2007 är Istad Vind AB samt Ölandsvind AB. Istad Vind AB samt Ölandsvind AB är bolag som ägs av ett stort antal privatpersoner med koppling till Öland.