Eolus säljer tre Enercon E48 vindkraftverk

8 april 2015

Eolus har till extern kund avyttrat tre Enercon E48 0,8 MW vindkraftverk som uppfördes 2007. Verken är belägna i Sölvesborgs kommun och har tillsammans en årlig produktion på cirka 4 GWh.