Eolus och branschkollegor i uppmaning till Energikommissionen

13 april 2016

Eolus uppmanar i en debattartikel, tillsammans med
branschkollegor, Energikommissionen att enas om nytt utbyggnadsmål, en
exportstrategi och effektiva styrmedel för en fortsatt långsiktig utbyggnad av
vindkraft. Läs debattartikeln i Ny Teknik här.