Eolus intressebolag Triventus i ny principöverenskommelse

23 mars 2015

Sustainable Technology Fund och Eolus är de största ägarna i Triventus AB som utgör ett intressebolag till Eolus.

Triventus och Havgul Clean Energy AS har träffat en principöverenskommelse om att slå samman norska, svenska och finska projekt i en gemensam projektportfölj i det gemensamma bolaget Havgul Nordic. Affären beräknas slutföras under maj/juni 2015.

Mer information finns i detta pressmeddelande från Havgul och Triventus.