Eolus har erhållit miljötillstånd för tre vindkraftverk i Falköpings kommun

9 januari 2015

Eolus har erhållit miljötillstånd för tre vindkraftverk med en maximal totalhöjd om högst 180 meter i projekt Rosenskog i Falköpings kommun. Sammanlagd möjlig kapacitet är cirka 10 MW beroende på val av turbin.