Eolus har erhållit miljötillstånd för 28 vindkraftverk i Bäckhammar

20 december 2013

Eolus har erhållit miljötillstånd för sammanlagt 28 vindkraftverk med effekt omkring 65 MW i Kristinehamn och Degerfors kommuner i projekten Bäckhammar I och Bäckhammar II. Nätägaren Fortum har en närliggande 130 kV ledning där en ny station kan placeras och hela parkens produktion tas emot.