Eolus har erhållit miljötillstånd för 23 vindkraftverk i Sundsvalls kommun

8 januari 2014

Eolus har erhållit miljötillstånd för 23 vindkraftverk i projekt Jenåsen beläget i Sundsvalls kommun. Sammanlagd möjlig effekt i projektet är 50-80 MW. Jenåsen är ett av fyra större projekt som Eolus utvecklar i området med planerad elnätsanslutning i en befintlig kopplingspunkt. Vindmätningar som pågått sedan 2010 indikerar mycket goda vindresurser i de aktuella områdena.