Arbetet fortskrider i Kråktorpet

12 juli 2019

Arbetet pågår med att bygga vindpark Kråktorpet i Sundsvalls kommun. 21 av de 43 vindkraftverken av modell Vestas V136 är installerade. Efter färdigställande kommer vindparken att överlämnas till kunden Aquila Capital.

Nedan återfinns en film från i juni från montage på sajt.

[plsc_youtube url=”https://youtu.be/h21rU-4X2bU” width=”1600″ height=”900″ autoplay=”no” responsive=”yes”]