Eolus avyttrar Betåsberget 1 och 2

3 september 2018

Eoluskoncernen har per den 31/8 avyttrat två idrifttagna vindkraftverk av modell Vestas V90 2 MW. De båda verken, Betåsberget 1 och 2, är belägna i Strömsunds kommun och köpare är Åkerbo Härads Brandstodsbolag.