Nr 4 2015 av Nya Vindar ute

Ett nytt nummer av Eolus aktieägar- och kundtidning Nya Vindar har kommit. I detta nummer kan ni läsa om hur bland annat Google jobbar med så kallade Power Purchase Agreements (elhandelsavtal) och Eolus senaste avtal med just Google. Vidare kan ni läsa en intervju med Eolus nya vice VD Marcus Landelin, delta i en tävling och läsa om möjligheterna att köpa andelar i Stångby vindpark i Lunds kommun. Dessutom finns information om Eolus kommande vindkraftsseminarium. Nummer 4 av Nya Vindar 2015 kan ni läsa här.

PageLines