Nr 1 2016 av Nya Vindar ute

tt nytt nummer av Eolus aktieägar- och kundtidning Nya Vindar har kommit. I detta nummer kan ni läsa om Eolus senaste vindkrafts- och miljöseminarium samt om Eolus kommande seminarium i Kvänum den 12 mars 2016. Vidare innehåller detta nummer en intervju med Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken samt information om Eolus insteg på den amerikanska vindkraftsmarknaden. Nummer 1 av Nya Vindar 2016 kan ni läsa här.

PageLines