Nr 1 2015 av Nya Vindar ute

Ett nytt nummer av Eolus kundtidning Nya Vindar har utkommit. I årets första nummer finns bland annat ett reportage från Eolus årliga vindkraftsseminarium, intervju med Charlotte Unger som är ny VD på Svensk Vindenergi samt en artikel om Eolus stora affär med ewz och Aquila rörande 29 vindkraftverk som ska förse Googles finska datacenter med förnybar el. För att läsa Nya Vindar nummer 1 år 2015 klicka här.

PageLines