Videos from Eolus seminar now available

Videos from the presentations at Eolus seminar and the speech by CEO Per Witalisson at the Annual General Meeting 2017 are now available. The presentations, along with previous presentations, can be seen by clicking here.

Please not that all presentations this year was held in Swedish/Scandinavian.

Individual presentations can be reached by clicking in the left top corner of the movie on the page with all Eolus presentations or by clicking below.

Kikki Kleiven, researcher at Bjerknes Center at the University of Bergen.
Klimatförändringar – anpassning och
möjligheter.

Per Witalisson, CEO Eolus.
Vind i USA – Eolus möjligheter på världens näst största vindkraftsmarknad.

Per Witalisson, CEO Eolus.
Eolus bidrag till en marknad i förändring.

Marcus Landelin, Deputy CEO VD Eolus
Eolus bidrag till en marknad i förändring, fortsättning.

Mia Bodin, partner and Analysis Manager Bodecker Partners AB.
Vad händer på elcertifikatsmarknaden?

Thomas Nilsson, senior originator Axpo.
Elmarknadens drivkrafter och framtid.

Thomas Sterner, Professor of Environmental Economics, School of Economics at the University of Gothenburg.
Den nödvändiga omställningen av samhället.