Nyheter

· 1 minuters lästid

Prospekt med anledning av att Eolus aktier börsnoteras

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Eolus Vind AB (publ) för notering på Nasdaq Stockholm och börsnoteringen avser samtliga aktier av aktieslag B i Eolus. Första dag för handel på NASDAQ Stockholm beräknas bli den 2 februari 2015. Genom börsnoteringen upphör Eolus listning på First North Premier. Sista dag för handel i aktien på First North Premier beräknas bli den 30 januari 2015. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen.

Hela prospektet finns att läsa här.

Relaterade nyheter