Nyheter

· 1 minuters lästid

Idag fattade riksdagen beslut om tekniska justeringar samt en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet

Idag fattade riksdagen beslut om tekniska justeringar samt en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet. Beslutet är positivt för möjligheterna att fortsätta utbyggnaden av förnybar elproduktion. Branschorganisationen Svensk Vindenergi har lämnat följande kommentar kring beslutet.

Relaterade nyheter