Nyheter

· 1 minuters lästid

Film om Eolus norska projekt Öyfjellet

Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) har beviljat tillstånd för Eolus projekt Öyfjellet omfattande 330 MW. Tillståndet kommer slutligt att avgöras av Norges olje- och energidepartement (OED). 

Relaterade nyheter